Home>Thu mua da thuộc giá cao

Thu mua da thuộc giá cao

Chúng tôi nhận thu mua tất cả các loại da thuộc với giá cao, không hạn chế số lượng Khách hàng xem thông tin qua mạng gọi điện thoại Số điện thoại: 0939.105.179 (Chị Xinh) Chúng tôi nhận thông tin và xuống tận nơi để xem hàng. Dựa trên chủng loại và giá thị trường tại thời điểm chúng tôi đề xuất mức giá hợp lý. Nếu khách hàng đồng ý giá , Chúng tôi tiến hành thu mua, có xe vận chuyển tận nơi. Chúng tôi thanh toán tiền hàng một lần cho khách hàng và tự tháo lắp, bốc hàng và vận chuyển . Nguyên tắc thu mua của chúng tôi là nhiệt tình, vui vẻ , không ép giá và không ngại xa .
Chúng tôi nhận thu mua tất cả các loại da thuộc với giá cao, không hạn chế số lượng

Khách hàng xem thông tin qua mạng gọi điện thoại 0939.105.179 (Chị Xinh)

Chúng tôi nhận thông tin và xuống tận nơi để xem hàng.

Dựa trên chủng loại và giá thị trường tại thời điểm chúng tôi đề xuất mức giá hợp lý. Nếu khách hàng đồng ý giá , Chúng tôi tiến hành thu mua, có xe vận chuyển tận nơi.

Chúng tôi thanh toán tiền hàng một lần cho khách hàng và tự tháo lắp, bốc hàng và vận chuyển .

Nguyên tắc thu mua của chúng tôi là nhiệt tình, vui vẻ , không ép giá và không ngại xa .

Đối tác: thu mua vảithu mua phế liệuthu mua phế liệuthu mua phế liệuthu mua phế liệuthu mua phế liệuthu mua phế liệu